Giá thiết bị 600.000 VND sẽ được áp dụng cho khách hàng mua lần đầu

Bao gồm bộ điều hợp gia đình LAGBLASTER và thử nghiệm kết nối gia đình cho lần thiết lập đầu tiên để đảm bảo kết nối tối ưu.

Chose your plan

Tarif Plan
Giá rẻ hơn
Tốt hơn
Chọn thời gian
doggie

LAGBLASTER GAMER 3-6 Mb/giây
- Vài trò chơi
- Trò chơi với video chất lượng cao
- Sử dụng Internet thoải mái
- Hội nghị truyền hình
- Giá cả phải chăng
Thích hợp cho:
- 2 người chơi
- 1 người dùng Internet
GIỜ VUI VẺ (00:00 - 09:00) - Miễn phí.

LAGBLASTER GAMER 3-6 Mb/giây
- Vài trò chơi
- Trò chơi với video chất lượng cao
- Sử dụng Internet thoải mái
- Hội nghị truyền hình
- Giá cả phải chăng
Thích hợp cho:
- 2 người chơi
- 1 người dùng Internet
GIỜ VUI VẺ (00:00 - 09:00) - Miễn phí.
Giá trị của bạn
480 000 đ

3 Prime Hours có giá trị trong 1 tháng
với gói GAMER(3-6Mbps)

?