Điều khoản và điều kiện

Chấp thuận điều khoản và điều kiện

Bằng việc sử dụng LAGBLASTER (“LAGBLASTER”, “QUYỀN TRUY CẬP LAGBLASTER”) bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực ngay trong lần sử dụng đầu tiên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào sau đây vui lòng không truy cập LAGBLASTER. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào không được đáp ứng, tài khoản của bạn sẽ bị đóng.

Công ty TNHH IPTP Networks Đà Nẵng là bên kinh doanh LAGBLASTER (“LAGBLASTER”, “IPTP Networks”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của các điều khoản và điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của bạn.

Tài khoản đăng nhập

Để sử dụng LAGBLASTER, bạn cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ, được khởi tạo theo đúng quy trình của LAGBLASTER. Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại, thanh toán do bạn tự nguyện cung cấp bằng các hình thức trên website.

Bằng cách tạo tài khoản LAGBLASTER và cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail của bạn, bạn đồng ý nhận email tiếp thị và / hoặc kinh doanh thường xuyên. Bạn có thể chọn không nhận các e-mail này bất cứ lúc nào bằng cách chọn hủy đăng ký tùy chọn nằm trong e-mail bạn nhận được. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp địa chỉ e-mail của bạn cho bất kỳ ai.

Thu thâp và bảo mật thông tin

Các thông tin được bạn cung cấp để sử dụng LAGBLASTER sẽ được chúng tôi bảo mật thông qua chính sách bảo mật thông tin được công bố trên website: https://lagblaster.vn/chinh-sach/chinh-sach-bao-mat/

Bạn phải ý thức và bảo đảm được rằng những thông tin cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân, địa chỉ, tài khoản thanh toán,… mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng hợp pháp của bạn; điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Để giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản trò chơi và các tài khoản khác của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kết hợp e-mail và mật khẩu khác nhau cho tài khoản đăng nhập LAGBLASTER. Nếu bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng được thu thập, được lưu trữ hoặc xử lý bởi thiết bị LAGBLASTER IT, nó cũng sẽ được được quy định bởi chính sách bảo mật thông tin và/hoặc luật hiện hành.

Trách nhiệm

LAGBLASTER nỗ lực hết sức để đảm bảo thời gian hoạt động tối đa và sự ổn định của máy chủ của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào, LAGBLASTER, các nhà cung cấp của LAGBLASTER hoặc các nhà phát triển phần mềm liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại cho việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, mất tài khoản trò chơi phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc mất QUYỀN TRUY CẬP LAGBLASTER, ngay cả khi LAGBLASTER đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại như vậy.

LAGBLASTER có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, hành động pháp lý để bảo vệ và ngăn chặn việc truy cập, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin, gây ra thiệt hại cho LAGBLASTER.

LAGBLASTER được quyền yêu cầu bạn cung cấp các thông tin liên quan đến chủ thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc các tài liệu khác khi có bất kỳ khiếu nại hay nghi ngờ liên quan đến thanh toán với bên thứ ba trung gian thanh toán (ví dụ như VNPay).

Sử dụng

Việc sử dụng máy chủ LAGBLASTER chỉ giới hạn ở việc chơi game, giải pháp văn phòng và nhu cầu sử dụng gia đình. Bạn không được sử dụng chúng cho bất kỳ hoạt động độc hại nào, tải xuống tệp dưới dạng proxy (ví dụ: duyệt web, IRC). Bạn chịu trách nhiệm về tài khoản LAGBLASTER của mình và có thể không cung cấp chi tiết tài khoản của bạn cho bất kỳ ai. LAGBLASTER có toàn quyền quyết định chấm dứt bất kỳ tài khoản người dùng và sử dụng dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.

Bạn cần thanh toán các chi phí phần cứng và gói phần mềm trước khi sử dụng LAGBLASTER theo quy trình tại: https://lagblaster.vn/chinh-sach/chinh-sach-thanh-toan/

Bạn được cung cấp thông tin về vận chuyển giao hàng được tuân theo quy định tại: https://lagblaster.vn/chinh-sach/chinh-sach-mua-hang-va-van-chuyen/

Bạn được cung cấp chính sách về hoàn trả, hủy bỏ, bảo hành được quy định tại: https://lagblaster.vn/chinh-sach/chinh-sach-hoan-tien-bao-hanh-va-huy-bo-dich-vu/

Trong khả năng kiểm soát hợp lý của mình, chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để bạn có thể sử dụng LAGBLASTER một cách tốt nhất. Bạn đồng ý rằng đã đọc và cam kết tuân thủ mọi chính sách có liên quan được niêm yết trên website https://lagblaster.vn/chinh-sach/ của LAGBLASTER dù đã được hay chưa được dẫn chiếu đến trong Điều khoản và điều kiện này và LAGBLASTER có quyền theo quyết định riêng của mình sửa đổi, bổ sung, tạo thêm hoặc lược bớt bất kỳ chính sách nào vào từng thời điểm.

Liên kết bên ngoài

LAGBLASTER không xem xét tất cả các trang được liên kết từ trang web LAGBLASTER và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang được liên kết này. Có một diễn đàn của thành viên để kiểm duyệt; tuy nhiên, các liên kết bên ngoài không phù hợp vẫn có thể được đăng bởi các thành viên và tồn tại cho đến khi bị xóa bởi Người điều hành LAGBLASTER. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là sự chứng thực bởi LAGBLASTER. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy là tại rủi ro của chính người dùng.

LAGBLASTER không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến truy cập của bạn hoặc sử dụng bất kỳ liên kết bên ngoài khác như vậy.

Hành vi bị cấm

Lợi dụng việc sử dụng LAGBLASTER nhằm mục đích:

Chống lại bất kỳ nhà nước, vùng quốc gia lãnh thổ nào; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội; Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Bạn cũng nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện các hoạt động sử dụng LAGBLASTER và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và mọi thiệt hại xảy ra trong trường hợp sử dụng sản phẩm cho các mục đích hoặc/và hành vi vi phạm pháp luật.

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ về sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, bí mật thương mại, mã nguồn, bất kỳ tài sản trí tuệ khác và / hoặc quyền sở hữu (gọi chung là “Sở hữu trí tuệ Quyền”) của LAGBLASTER thuộc sở hữu hợp pháp của IPTP Networks. Chúng tôi nghiêm cấm các hành vi sao chép, xâm phạm trái phép quyền Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm được bảo vệ bản quyền của mình đã được đăng trên LAGBLASTER mà không được phép, bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền . Những yêu cầu này chỉ nên được gửi bởi chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn chọn yêu cầu xóa nội dung bằng cách gửi thông báo vi phạm, vui lòng chú ý rằng bạn đang bắt đầu một quy trình pháp lý. Đừng đưa ra khiếu nại sai. Việc sử dụng sai quy trình này có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản của bạn hoặc các hậu quả pháp lý khác. Vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền đến lagblaster@iptp.net, bao gồm thông tin liên hệ của bạn, mô tả về những việc mà bạn tin rằng đã bị vi phạm, URL của nơi có tài liệu vi phạm. Bạn phải đồng ý và bao gồm tuyên bố sau trong thông báo vi phạm: “Tôi có một niềm tin tốt rằng cái nội dung vi phạm được nêu trong thông báo chưa được uỷ quyền sử dụng chủ sở hữu bản quyền, đơn vị được uỷ quyền của chủ sở hữu, hoặc luật pháp.”, và tuyên bố sau đây: “Thông tin trong thông báo là chính xác, và dưới hình phạt khai man, tôi là chủ sở hữu, hoặc đơn vị được ủy quyền của chủ sở hữu của bản quyền bị xâm phạm.” Bản khiếu nại hoàn thiện phải có chữ ký vật lý hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc đơn vị được uỷ quyền của chủ sở hữu. Để thỏa mãn điều này yêu cầu, bạn có thể nhập tên đầy đủ của mình thay cho chữ ký ở cuối đơn khiếu nại.

Miễn trừ

Không Bên nào (LAGBLASTER hoặc người dùng LAGBLASTER) phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Bên còn lại, cũng như không được coi là thiếu sót hoặc vi phạm đối với bất kỳ việc đình trệ hoặc chậm trễ nào trong việc hoàn thành hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản nào của bản Điều khoản và Điều kiện này do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài khả năng hợp lý của bên đó (Sau đây được gọi là “Sự kiện bất khả kháng”) bao gồm những không giới hạn: thiên tai, lũ lụt, cháy nổ, chiến tranh, xâm lược, bạo loạn hoặc bất ổn dân sự khác, các lệnh cấm vận hoặc phong tỏa có hiệu lực vào hoặc sau ngày bắt đầu sử dụng LAGBLASTER, tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc khu vực, bãi công của bất kỳ cơ quan chính phủ nào, đứt cáp quang, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó.

LAGBLASTER được cung cấp bởi chủ sở hữu bản quyền và người đóng góp và bất kỳ bảo đảm được quy định rõ ràng hoặc ẩn ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm ẩn ý về tính thương mại của sản phẩm và tính phù hợp cho mục đích cụ thể mà không bị khiếu nại. Không có bất cứ trường hợp nào mà chủ sở hữu LAGBLASTER hoặc người đóng góp phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, sự cố đặc biệt, thiệt hại hay hậu quả (bao gồm những không hạn chế về mua sắm hàng hóa, dịch vụ thay thế; mất quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc bất kỳ thuyết trách nhiệm trong hợp đồng, trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt hoặc trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (bao gồm sơ xuất hoặc cách khác) phát sinh theo bất kỳ cách nào vượt ra khỏi phạm vi sử dụng của LAGBLASTER, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.

Điều khoản chung

Điều khoản và điều kiện này được hiểu và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản và điều kiện này bị tuyên vô hiệu theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền, những điều khoản còn lại vẫn sẽ giữ nguyên hiệu lực, tính ràng buộc và khả năng thực thi của chúng. Việc thất bại hoặc chậm trễ của LAGBLASTER để thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào trong Điều khoản và điều kiện này không làm mất đi các quyền của LAGBLASTER.

?