Chính sách hủy, hoàn tiền và bảo hành

Chính sách hủy

Khách hàng có thể hủy bỏ các dịch vụ của LAGBLASTER bất cứ lúc nào trước kỳ hạn thanh toán tiếp theo. Nếu yêu cầu hủy bỏ được gửi đi quá gần ngày thanh toán tiếp theo, khách hàng có thể vẫn sẽ phải trả tiền cho hóa đơn mới đó, nhưng về sau sẽ được hoàn trả lại. Các thanh toán xử lý bởi bên thứ ba sẽ không được hoàn tiền.

Thiết bị phần cứng của LAGBLASTER phục vụ cho các dịch vụ phần mềm có thời hạn bảo hành là 6 tháng. Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền cho phần số dư tài khoản còn lại của mình chỉ khi đã có xác nhận bằng văn bản về việc đóng tài khoản.

Xác nhận về việc đóng tài khoản chỉ được giải quyết khi yêu cầu đóng tài khoản được gửi bằng văn bản tới LAGBLASTER qua email lagblaster@iptp.net.

Chính sách hoàn tiền

Các dịch vụ hiện tại và trong quá khứ của LAGBLASTER đều không được hoàn tiền. Khi khách hàng hủy bỏ một dịch vụ, khách hàng vẫn có thể truy cập tài khoản của mình và sử dụng cho đến khi gói cước hiện tại đó hết hạn.

Bảo hành có thời hạn

LAGBLASTER (“IPTP Networks”) cung cấp thời gian bảo hành 6 tháng kể từ ngày mua cho tất cả các sản phẩm phần cứng LAGBLASTER đủ điều kiện được mua tại Việt Nam. Sự bảo hành có thời hạn này bao gồm các hỏng hóc do lỗi vật liệu hoặc sản xuất kém trên thiết bị. Việc đóng gói, sản phẩm phần mềm, hay dữ liệu kỹ thuật đều không nằm trong danh mục được bảo hành.

Sự bảo hành này bắt đầu từ ngày mua và chỉ áp dụng cho duy nhất người đăng ký mua thiết bị với LAGBLASTER (“IPTP Networks”). Khách hàng cần có bằng chứng mua hàng và số sê-ri sản phẩm đầy đủ để nhận được bất kỳ dịch vụ nào được bảo hành.

Bảo hành sản phẩm có thời hạn của LAGBLASTER không bao gồm việc hoàn tiền, hoàn trả hoặc đổi hàng dưới bất kỳ điều kiện nào. Các sản phẩm được thay thế dưới sự bảo hành này sẽ được thay bằng các sản phẩm đã được kiểm tra và tân trang lại bởi nhà sản xuất. Nếu sản phẩm được bảo hành không còn được tiếp tục sản xuất hoặc hết hàng, LAGBLASTER sẽ thay bằng một sản phẩm khác có giá trị hoặc chức năng tương đương. Chúng tôi sẽ ưu tiên có chức năng tương đương hơn là việc có giá trị tương đương.

Các sản phẩm mới hoàn toàn cũng sẽ được sử dụng để thay thế trong một số trường hợp. Thời hạn bảo hành của sản phẩm sẽ không được làm mới với sản phẩm được thay thế. Ngày mua hàng và thời hạn bảo hành nguyên gốc vẫn sẽ được áp dụng cho sản phẩm mới này.

?